Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България - 2020 г.

 

Отчет за дейността на Националната съдебна мрежа за международното сътрудничество по наказателни дела в Република България през 2019 г.
Протокол от проведената на 28.02.2020 г. Годишна среща на НСММСНД

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд