Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарно дело срещу Александър Емилов Ангелов – съдия в СРС

12 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 37/2017 г. по описа на ВСС, образувано срещу Александър Емилов Ангелов – съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на 6-месечния срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.

Производството е образувано по предложение на председателя на СРС от 29.06.2017 г., във връзка с Акт на Инспектората към ВСС за резултати от извършена проверка в СРС.

Дисциплинарният състав по делото е установил, че то е образувано след изтичане на 6-месечния срок от откриване на нарушението, което представлява самостоятелно и достатъчно основание за прекратяване на дисциплинарното производство.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд