Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Добринка Грибачева-Узунова на длъжност „заместник-председател“ на Административен съд – Смолян

12 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ар. 2 от Закона за съдебната власт, назначи Добринка Йорданова Грибачева-Узунова – съдия в Административен съд – Смолян, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Смолян, считано от датата на встъпване в длъжност.

Назначението е предложено от Игнат Колчев – административен ръководител - председател на Административен съд – Смолян, който се мотивира с притежаваните от съдия Грибачева-Узунова професионални и нравствени качества, и административен опит. Подкрепа е заявена от Общото събрание на съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд