Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Даниела Стоичкова от длъжността „съдия“ в Софийски районен съд

12 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд с отличие „личен посечен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложения за наградата са направени от Алексей Трифонов – председател на Софийски градски съд, Александър Ангелов – председател на Софийския районен съд, и от Петя Данаилова – заместник-председател и ръководител на наказателното отделение на СРС.  Те се аргументират с дългогодишния стаж на Даниела Стоичкова в органите на съдебната власт, с нейния висок професионализъм и авторитет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд