Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълнително определи членове на изпитната комисия по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП

12 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи членове на изпитната комисия по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието, във връзка с получени заявления за отвод.

С решението на Колегията са определени чрез жребий двама редовни членове на изпитната комисия:

  • Владимир Астарджиев – наказателен съдия в Апелативен съд - София, на мястото на Христинка Христова-Божкова;
  • Стоян Тонев – наказателен съдия в Специализиран наказателен съд, на мястото на Нели Батанова.

Като резервни членове на същата комисия са избрани Костадинка Костадинова – наказателен съдия в Софийски градски съд, на мястото на Петя Петрова-Дакова, и Красимир Димитров - наказателен съдия в Окръжен съд – Хасково, на мястото на Красимира Костова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд