Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възложи на председателстващия СК да упълномощи процесуален представител на Колегията

12 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 35 от Правилника за организация на дейността на ВСС и на неговата администрация, възложи на председателстващия Съдийската колегия да упълномощи Илиана Александрова Атанасова-Асенова – служител с юридическо образование, с право да представлява Съдийската колегия на ВСС в производства пред органи на съдебната власт, административни органи и органи по принудителното изпълнение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд