Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълнително определи резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд-гражданска колегия

12 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи резервен член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия.

Чрез жребий е избрана Мария Яначкова - граждански съдия в Апелативен съд – София, на мястото на Стела Дандарова, след подадено от нея заявление за отвод като член на конкурсната комисия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд