Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
„Не съм опитвал да манипулирам общественото мнение по случая „Андон Миталов“ - позиция на представляващия ВСС Боян Магдалинчев

14 май 2020 година

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев категорично възразява срещу твърденията на председателя на ВКС Лозан Панов в прессъобщението на съда от 13.05.2020 г., че същият като представляващ ВСС в интервюто си пред „Свободна Европа“ на 12.05.2020 г. е правил опити „да манипулира общественото мнение и да създаде неверни внушения за съществуващи доказателства” по случая на съдия Антон Миталов.

В интервюто от 12 май представляващият ВСС Боян Магдалинчев дословно заявява следното: „Получихме писмо от МВнР, то е с гриф „поверително”, поради което няма да разгласявам съдържанието му. Тези материали са предоставени на вниманието на председателстващия Съдийската колегия Лозан Панов - това е писмо от срещи с представители на Държавния департамент.” Това писмо е предадено и на дисциплинарния състав във ВСС, който разглежда делото на съдия Антон Миталов, уточнява представляващият ВСС.

Той заявява още, че в интервюто си не е изложил никаква информация относно съдържанието на документа поради класифицирания характер на същия и не е правил опити за манипулиране на общественото мнение, каквото е твърдението на господин Панов. Единствената информация цитирана в интервюто му е, че е получено такова писмо от Министерството на външните работи с гриф „поверително.”

С оглед на това представляващият ВСС Боян Магдалинчев счита, че изявлението на председателя на ВКС е невярно, не отразява съдържанието на интервюто му пред „Свободна Европа”, не отговаря на обективната истината, цели въвеждане в заблуждение на магистратите и българската общественост и дискредитиране на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд