Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра допълнително членове на изпитната комисия за младшите съдии в края на обучението им

19 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълнително определи членове на изпитната комисия по наказателно право и процес за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието.

С решението са определени Костадинка Костадинова – съдия в Софийски градски съд, и Красимир Димитров – съдия в Окръжен съд – Хасково, за редовни членове на изпитната комисия, на мястото на Владимир Астарджиев – съдия в Апелативен съд – София, и Стоян Тонев – съдия в Специализирания наказателен съд.

Колегията избра чрез жребий Румен Петков – съдия в Румен Любенов Петков - съдия във Военно-апелативен съд и Мирослав Начев съдия в Окръжен съд - Кюстендил, за резервни членове на изпитната комисия, на мястото съответно на Костадинка Костадинова и Красимир Димитров.

СК измени приетия с решение по протокол № 13/14.04.2020 г. График за заетостта на членовете на комисиите за провеждане на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати випуск 2019 - 2020 г., в частта относно срещата на изпитната комисия по наказателно право и процес, като същата следва да се състои в периода от 19 май до 5 юни 2020 г.

За конкретните дати на заетостта на членовете на изпитната комисия, НИП следва да уведоми Съдийската колегия на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд