Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в СГС

19 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Атанас Кеманов - граждански съдия в Апелативен съд - София, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Мария Яначкова.

Решението е във връзка с получено от Мария Яначкова – съдия в Апелативен съд – София, заявление за отвод като член на конкурсната комисия по конкурс, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/08.10.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд