Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възобнови разглеждането на дисциплинарни дела от дисциплинарните състави

19 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови работата на дисциплинарните състави по разглеждането на дисциплинарни дела. Заседанията на дисциплинарните състави по тези производства, насрочени през периода на обявеното извънредно положение, бе отложена с решение на Колегията по протокол № 10/16.03.2020 г. Поради изтичане на срока на извънредното положение, обявено и продължено с решения на Народното събрание, Колегията прие, че следва да бъде продължено разглеждането им при спазване на ограниченията за разпространение на заболяването.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд