Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не подкрепи кандидатурите в процедурата за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избор за назначаване на длъжността административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура и единодушно с 9 гласа „Против“ не подкрепи кандидатурите на Пламен Борисов Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд и Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализираната прокуратура.

В процедурата за избор бе включен и г-н Николай Найденов Найденов – прокурор във Върховна касационна прокуратура, който с депозирано Заявление от 18.05.2020 г. във Висшия съдебен съвет, оттегли кандидатурата си.

Събеседването бе проведено чрез видеоконферентна връзка, във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол №14/15.04.2020 г. в д.т 20.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд