Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови производството по дисциплинарно дело по описа на Висшия съдебен съвет

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да възобнови производството по дисциплинарно дело № 4/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет, образувано срещу Кръстин Димов Кацаров – прокурор в Районна прокуратура – Казанлък, поради отпадане на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд