Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за присъединяване на две дисциплинарни производства в едно, двете по описа на ВСС

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да присъедини дисциплинарно дело №7/2020 г. към дисциплинарно дело № 5/2020 г., двете по описа на Висшия съдебен съвет, образувани срещу Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело№ 5/2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд