Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители на Специализираната прокуратура, Районна прокуратура – Карнобат и Районна прокуратура – Сандански.

Предложенията за назначаване на административни ръководители се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд