Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сливен

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл.175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Иван Калчев Иванов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сливен, считано от 23.05.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд