Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши няколко магистрати

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветослав Лазаров Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Свиленград и Христина Люцканова Апостолова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, Борис Анастасов Луков – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ и Ахмед Хюсменов Кокоев – прокурор в Софийска градска прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“,считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд