Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри една щатна бройка за длъжност „главен счетоводител“ в Окръжна прокуратура - Габрово

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, по предложение на главния прокурор, на основание чл.30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, една щатна бройка за длъжност „главен счетоводител“ в Окръжна прокуратура – Габрово.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд