Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост в системата на Прокуратурата на Република България

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, по предложение от главния прокурор и на основание, чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, оптимизира щатната численост на органи на съдебната власт в системата на Прокуратурата на Република България. Считано от датата на решението, чрез съкращаване на 3 свободни длъжности „прокурор“ и 5 свободни длъжности „следовател“ в СГП, както и на 4 свободни длъжност „следовател“в НСлС, са разкрити 2 щ. дл. „прокурор“ във ВКП; по 3 щ. дл. „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура и в Специализираната прокуратура; 2 щ. дл. „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура и по 1 щ. дл. „следовател“ в следствените отдели в Окръжна прокуратура Бургас и в Окръжна прокуратура – Плевен

Предложението от главния прокурор Иван Гешев за оптимизиране на незаетите щатни длъжности за магистрати е изготвено въз основа на анализ на актуалната информация за щатната численост, незаетите щатове за магистрати, предстоящото освобождаване от длъжност поради навършване на 65-годишна възраст (чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ), обема и натовареността на Националната следствена служба, Апелативна специализирана прокуратура, Софийска градска прокуратура и Специализирана прокуратура.

Укрепването на кадровия състав на ВКП е обосновано с трайната тенденция през последните три години за увеличаване натовареността на прокурорите, с оглед обема на дейността им – брой разгледани и решени преписки. По-висока натовареност е отчетена и в Специализираната прокуратура след разширяване на компетентността ѝ със ЗИД на НПК, което води до увеличаване на натовареността на Апелативната специализирана прокуратура, осъществяваща инстанционен и служебен контрол, както и специален надзор върху определени по съответен ред производства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд