Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за усвоените за основни ремонти средства

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Софийски градски съд за 2020 г. с 20137 лв., с цел осигуряване на средства за изработка и монтаж на съществуващи гишектури за осигуряване на безопасни условия на труд и предотвратяване на зараза с COVID-19.

Приета бе справка за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства за основни ремонти към 30.04.2020 г. Тя съдържа информация за 22 районни и окръжни съдилища и апелативен съд, както и за ВКС, Прокуратурата и ВСС, които отчитат усвоени средства в размер на 1 417 153 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд