Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение взети от КБФ и КУС решения в периода на извънредно положение

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за информация решенията на комисия „Бюджет и финанси“, приети на осем заседания, през времето когато не заседава ПВСС, проведени в периода 18.03.2020 г. – 13.05.2020 г., по повод решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение. Решенията са отразени в протоколи от заседанията, публикувани на интернет сайта на ВСС/Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/ и в локалната информационна система на АВСС.

Пленумът прие и доклад на Евгени Диков – член на ВСС и председател на Комисия „Управление на собствеността“ към ПВСС, изготвен в изпълнение на решение по т. 2 от протокол № 7/16.03.2020 г. на ПВСС, за взетите от Комисията решения за периода на обявеното извънредно положение в страната от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително, когато не са провеждани заседания на ПВСС. В Доклада са посочени 7 решения по управлението и стопанисването на сградния фонд и имуществото на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд