Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди мерки за провеждане на активен летен сезон 2020 година в учебните и почивните бази на съдебната власт

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди мерки за провеждане на активен летен сезон 2020 г. в учебните и почивните бази на Прокуратурата на Република България, Върховния касационен съд и Върховния административен съд, с оглед възникналата пандемия от COVID-19.

Те предвиждат, да бъде ограничен броят на почиващите във всяка база съобразно изискванията за спазване на социална дистанция, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването. В тях да не се допускат служители и почиващи с прояви на остри респираторни болести и във видимо лошо здравословно състояние. На всички почиващи да бъде измервана телесната температура с дистанционен термометър при настаняване. Да се уведоми РЗИ, при проявени симптоми по време на престоя в базата.

За обезопасяване на персонала при изпълнение на служебните задължения, да бъдат осигурени предпазни маски и/или защитни шлемове и латексови ръкавици за служителите. При необходимост да се монтират защитни плексигласови прегради на бар и рецепция. Посочени са необходими санитарни мерки, включително обособяване на стаи за изолация на почиващи при нужда.

Пленумът препоръчва всеки административен ръководител да изготви вътрешна заповед/указания за мерки за провеждане на активен летен сезон 2020 г. в съответните бази при условията на COVID-19.

Указва се също, че през активния летен сезон трябва да се спазват всички заповеди на министъра на здравеопазването, издадени през съответния период.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд