Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС измени и допълни Правилника за почивните бази на съдебната власт

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилника за ползване, финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната власт, приет с решение по протокол № 16/31.03.2016 г. на ВСС. Промените предвиждат промяна в цените при предлаганите от тях услуги, посочени в „Приложение 1“. Последната актуализация на цените е през 2016 г. Промените в Правилника влизат в сила от 01.06.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд