Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС преразпредели ползването на помещенията в съдебните палати в град Русе и гр. Балчик

20 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от ЗСВ, във връзка с писмо от административния ръководител на Окръжен съд – Русе, с приложен проект на споразумение за цялостно разпределение на ползването на помещенията в Съдебната палата между органите на съдебната власт и други институции и с оглед разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т. 10 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България, разпредели ползването на Съдебната палата между Окръжен съд – Русе, Районен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе, Районна прокуратура – Русе, Областно звено „Охрана – Русе“ при Главна дирекция „Охрана“, Местно регистърно бюро към Централен регистър за особени залози – гр. София.

С решение на Пленума на ВСС се извърши разпределение на ползването на помещенията в Съдебната палата в гр. Балчик между Районен съд – Балчик, Районна прокуратура – Балчик, Службата по вписванията и ОЗ „Охрана – Добрич“ при ГД „Охрана“.

Решенията на Пленума на ВСС са изпратени на административните ръководители на Окръжен съд – Русе и на Районен съд – Балчик, за сведение и изпълнение и чрез главния прокурор на Република България на административните ръководители на Окръжна прокуратура - Русе и Районна прокуратура – Балчик, за сведение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд