Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи Цветинка Пашкунова – член на СК на ВСС за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети на 10 юни 2020 г.

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмо от президента на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) с приложена покана за участие в Общото събрание за 2020 г., което ще се проведе дистанционно на 10 юни 2020 г. от 15.00 ч.

Пленумът на ВСС определи за участие в Общото събрание Цветинка Пашкунова – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която е упълномощена и да изрази становището от името на ВСС.

На предстоящото Общо събрание ще бъдат избрани президент на Мрежата и четирима членове на Изпълнителния борд, с мандат две години, изтичащи през 2020 г. Подадени са една кандидатура за президент и четири за членове на Борда, поради което е предложено те да бъдат гласувани с одобрение. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със статута в ЕМСС на Националния съвет на съдебната власт на Полша и изменението на Устава на мрежата, предизвикано от Брекзит.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд