Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи членове на Съвета за участие във виртуална среща с представители на ЕК

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи г-жа Даниела Марчева – член на  Съдийската колегия на ВСС, г-н Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, г-жа Гергана Мутафова и г-жа Даниела Машева - членове на Прокурорската колегия на ВСС, за участие във виртуална среща с представители на Европейската комисия в контекста на първия годишен доклад за върховенството на правото в Европейския съюз. Видеоконференцията ще се проведе на 05.06.2020 г.

Решението е във връзка с отправено искане от Европейската комисия за провеждане на виртуални посещения с представители на държавните органи в контекста на първия годишен доклад за върховенството на правото в ЕС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд