Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение обръщение от членове на Висшия съдебен съвет – VII състав

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обръщение на 11 от членовете на Висшия съдебен съвет – VII състав.

Г-н Боян Магдалинчев – представляващ ВСС прочете техния призив до г-н Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, с който настояват г-н Панов да подаде оставка, като заявяват, че като участници в избора му напълно са оттеглили доверието си от него и не „желаят да споделят повече отговорността за непремерените му действия, компрометиращи толкова тежко авторитета на съдебната власт и уронващи престижа ѝ пред цялото българско общество“.

Писмото до Пленума на Висшия съдебен съвет е подписано от Галя Георгиева, Димитър Узунов, Георги Колев, Михаил Кожарев, д-р Незабравка Стоева, Даниела Костова, Ясен Тодоров, Мария Кузманова, Румен Боев и Розалин Трендафилов.

Членовете на предходния състав на ВСС припомнят, „че преди малко повече от пет години са предложили и избрали за председател на ВКС г-н Лозан Панов“ с желанието и надеждата,че е най-подходящият човек и юрист, който ще обедини съдиите от цялата страна, ще работи активно за издигане авторитета на ВКС и на съдебната власт. Те заявяват „Ние искахме ВКС да бъде ръководен от умен, силен, смел и достоен председател, от независим човек и магистрат. Вярвахме, че с действията си избраният от нас председател на ВКС ще бъде гарант за независимостта на съдебната власт и ще допринесе за вярата на хората в правосъдието“.

В писмото от членовете на ВСС е отчетено, че са допуснали „тежка грешка“, тъй като според тях председателят на ВКС предпочита „да се занимава с политиканстване и всяване на интриги и раздори в съдебната система, отколкото да изпълнява задълженията си като председател на ВКС, от които той фактически е абдикирал“.

В обръщението си към Пленума на ВСС членовете на предходния му състав сочат, че съзнават „цялата отговорност, която носят пред магистратите и обществото, заради избора на Лозан Панов за председател на ВКС.“ Те припомнят, че последния публичноизвестен скандал в съдебната система, който е свързан с начина на управление на Съдебната палата гр. София, „отново е плод на действията“ на председателя на ВКС. В писмото се заявява, че „Не е имало в историята на Третата българска държава председател на ВКС, който да допусне подобна гавра със символа на съдебната власт в страната“, както и че „Оттук насетне за нас остава само моралният акт да поискаме оставката на Лозан Панов“.

Членовете на ВСС Галя Георгиева, Димитър Узунов, Георги Колев, Михаил Кожарев, д-р Незабравка Стоева, Даниела Костова, Ясен Тодоров, Мария Кузманова, Румен Боев и Розалин Трендафилов призовават г-н Панов „да прояви воля, смелост, мъжество и да се реши на този личен акт – ОСТАВКА!“, като обобщават, че „Когато си избран на най-високия съдийски пост, твоята отговорност е най-голяма и най-тежка!“. Според тях действията на г-н Панов след отправения призив към него ще покажат на обществеността дали е човек с достойнство, способен да носи отговорност за действията си, или „високопарните му фрази и речи са просто празни думи без никакво покритие.“

Допълнително, по електронната поща на ВСС, е получено писмо  от г-жа Юлиана Колева, която уточнява, че в процедурата за избор на председател на ВКС е била сред членовете, предложили и подкрепили съдия Павлина Панова. В писмото си, г-жа Колева сочи, че не споделя мотивите, с които е отправена покана до г-н Панов да подаде оставка, но отправя към него молба да отговори на следните въпроси „преди да отхвърли априори идеите за оставка“ : дали се ползва с подкрепата на съдиите от ВКС и дали притежава авторитет сред тях, на каква степен е изпълнил ангажиментите си, поети след заемане на поста и какъв е приносът му за общото укрепване на съдилищата и в частност на ВКС.

Г-н Панов се ангажира да направи отчет на дейността си от началото на мандата до настоящия момент и ще го изложи пред членовете на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Пленумът на ВСС прие решение, обръщението на членовете на ВСС - VII състав, да бъде публикувано на интернет страницата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд