Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да сключи договор за възлагане на обществена поръчка

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка“. Решението е във връзка с предходни решения на Пленума от 09 и 23.04.2020 г., с които представляващият ВСС е упълномощен да прекрати сключения със „Смарт Системс 2010“ ЕООД договор за абонаментна поддръжка на ЦССРД, да организира и проведе обществена поръчка - за отстраняване на уязвимостите и извънгаранционна поддръжка на системата, но не и да сключи договор.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд