Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази становище по проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище по проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Перник.

Със Становището Пленума на ВСС, на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация съгласува материалите, изпратени от главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно проект на решение на Министерски съвет за отнемане, поради отпаднала нужда за Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи правото на управление върху имот – публична държавна собственост в гр. Перник, представляващ самостоятелен обект, и предоставянето му безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на органите на съдебната власт. Обектът се намира в сутерена на сградата на Съдебната палата и с него ще се осигурят помещения за архиви.

Решението е изпратено на главния секретар на МРРБ в срока по чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд