Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не подкрепи кандидатурата на Десислав Начков в процедурата за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца

27 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избор за назначаване на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца и с 3 гласа „За“ и 7 гласа „Против“, не подкрепи кандидатурата на Десислав Първанов Начков – изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца.

Събеседването бе проведено чрез видеоконферентна връзка, във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол №14/15.04.2020 г. в д.т 20.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд