Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание на Радина Абдулова – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура

27 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание, на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „Забележка“ за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, във вр. чл.5.5, чл. 5.6, чл. 5.7, чл. 5.8 от Кодекса за етичното поведение на българските магистрати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд