Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет направи кадрови промени в администрацията на Специализираната прокуратура

27 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл.30, ал.5, т.8 от ЗСВ разкри 10 щатни бройки в Специализираната прокуратура за длъжностите – „прокурорски помощник“ /3 щатни бройки/, „системен администратор“ /1 щатна бройка/, „завеждащ служба“ /1 щатна бройка/, „съдебен деловодител“ /3 щатни бройки/, „старши специалист КИ“ /1 щатна бройка/ и „младши специалист КИ“ /1 щатна бройка/. Необходимостта от увеличаване на щатната численост на съдебните служители е породена, освен от ниското съотношение между броя на магистратите спрямо броя на съдебните служители, но и от натовареността на магистратите, формирана на база общите критерии, валидна за всички прокурори и следователи в ПРБ, както и спецификата на дейността на магистратите в Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати 6 щатни бройки в Софийска градска прокуратура за длъжностите – „завеждащ служба“ в СГП /1 щатна бройка/, „съдебен деловодител“ /3 щатни бройки/, „старши специалист КИ“ /1 щатна бройка/ и „младши специалист КИ“ /1 щатна бройка/.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд