Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди писма от Военен съд – София, адвокати и стажант-юрист, във връзка с мерките срещу COVID-19

2 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по т. 1 от протокол № 15/12.05.2020 г., изм. и доп. по протокол № 16/19.05.2020 г., в т. 11.8. като прие, „административните ръководители да осигурят възможността, включително финансова, за ефективно тестване за заразяване с COVID-19 на призовкарите и служителите на регистратурата и/или на „едно гише“ във всеки орган на съдебната власт“.
Редакцията е направена във връзка с писмо от Военен съд – София, че въведеното изискване за изследване с PCR-тестове на тези съдебни служители ще доведе до значителни финансови разходи за съдилищата.  

Колегията прие за сведение писмото от Военен съд – София, Отворено писмо от група адвокати от Софийска адвокатска колегия, относно приложението на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, както и сигнал от стажант-юрист по повод ограничението за допускане на публика, стажанти, журналисти и други в съдебни заседания.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд