Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед за обръщане на внимание на Димитър Гальов – съдия в Районен съд – Стара Загора

2 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 50/24.03.2020 г. на административния ръководител на Районен съд – Стара Загора, с която на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Димитър Христов Гальов – съдия в Районен съд – Стара Загора. Той е санкциониран във връзка с допуснати нарушения на сроковете за изготвяне на съдебните актове и с организацията на своята работа.

Заповедта е приложена на основание чл. 327, ал. 3 от Закона за съдебната власт към кадровото дело на съдията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд