Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие решение на ВАС, с което приключва дисциплинарното дело за дисциплинарно освобождаване на Румяна Ченалова

2 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение 5276/04.05.2020 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав – II колегия, по административно дело № 14390/2019 г., с което е оставено в сила решение № 14616/30.10.2019 г., постановено по адм. дело № 11359/2018 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Румяна Методиева Ченалова против решението по т. 5 от протокол № 57 от заседание на ВСС, проведено на 19.11.2015 г., с което ѝ е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

Решението е приложено към кадровото дело на Румяна Ченалова.

С приключване на това производство влиза в сила решението на ВСС за дисциплинарно освобождаване на Румяна Ченалова.

Колегията прие за сведение също определение № 4927/27.04.2020 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 2448/2020 г., с което е оставено в сила определение № 261/09.01.2020 г., постановено по адм. дело № 9796/2019 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Инспектората към ВСС против решение по т. 2 от протокол № 21/02.07.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС, с което е прекратено производството по дисциплинарно дело № 29/2017 г. по описа на ВСС.

Определението е приложено към кадровото дело на Методи Тодоров Шушков – съдия в Софийски районен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд