Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение информация за образуваните наказателни производства срещу съдии

2 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация за образуваните наказателни производства срещу съдии към 14 май 2020 г. Тя съдържа данни за петима магистрати – Люба Петрова – съдия в Районен съд - Раднево, Веселин Пенгезов – съдия в Апелативен съд – София, Анелия Рашева – съдия в Районен съд – Видин,  Румяна Ченалова – съдия в Софийски градски съд, и Жаклин Димитрова – съдия в Районен съд – Козлодуй, срещу които се водят наказателни дела или досъдебни производства.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд