Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши няколко магистрати

03 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ Катя Димитрова Добрева – прокурор в Районна прокуратура – Казанлък, Мирослава Руменова Митева - прокурор в Районна прокуратура – Плевен и Йордан Кирилов Ченков - прокурор в Районна прокуратура – Перник, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, Стоян Иванов Стоянов - прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, както и Габриела Антонова Дремсизова - прокурор в Районна прокуратура – Павликени, Маргарита Славчева Николаева - прокурор в Районна прокуратура - Шумен“ и Иван Костадинов Кадев – прокурор в Софийска градска прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“,  считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд