Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС отмени свое решение, относно временното отстраняване от длъжност на Надежда Куюмджиева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура

04 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени свое решение, с което временно отстрани от длъжност Надежда Тодорова Куюмджиева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура по т. 21 от Протокол №19/03.06.2020 г., като реши да се изпрати препис от искането на Главния прокурор до СГП, както и да се даде възможността на следовател Куюмджиева да бъде изслушана или да даде писмено становище по реда на чл. 230, ал.2 от ЗСВ. На основание чл. 230, ал. 3 от ЗСВ, Колегията насрочи разглеждането на искането за временно отстраняване от длъжност на следовател Куюмджиева, за заседанието на Прокурорската колегия за 17.06.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд