Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС допълни списъка на населените места, обслужвани от районните съдилища

4 юни 2020 година

Пленумът на ВСС на основание чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт включи с. Свети Константин, община Пещера, област Пазарджик, в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Пещера. На същото основание селищното образувание „Хълмовете на Плана“, община Самоков, област София, е включено в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Самоков, а селищното образувание к. к. „Семково“, община Белица, област Благоевград в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Разлог.

Решението се изпраща на министъра на правосъдието, както и на председателите на Окръжен съд – Пазарджик, на Окръжен съд – София и на Окръжен съд – Благоевград, както и на председателите на Районен съд – Пещера, Районен съд – Самоков и Районен съд – Разлог, за сведение и по компетентност.

Допълването на списъка на населените места, обслужвани от районните съдилища, е предложено с решение на Съдийската колегия по протокол № 14/28.04.2020 г., т. 19.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд