Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт. Законодателните допълнения са свързани с необходимостта от изграждане на единна информационна система на съдебното изпълнение, чрез която информацията по движението на изпълнителните дела да бъде централизиран в една база данни и да бъде достъпна за всеки потребител на територията на страната или извън нея. Основната цел на законопроекта е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела като начало на процес по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес, която съответства на заложеното в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.

Предложеният законопроект предвижда правото на достъп до информационната система и данните, които се събират и въвеждат да бъдат определени с наредба, издадена от министъра на правосъдието в 6-месечен срок от влизането в сила на Закона.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд