Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи участници в Уеб конференция на ЕМСС

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмо от Секретариата на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) с приложена покана за участие в Уеб конференция на ЕМСС, която ще се проведе дистанционно на 11 юни 2020 г., от 11,30 ч.

За участие в нея са определени Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Атанаска Дишева и Калина Чапкънова - членове на ВСС.

Пленумът възложи на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да регистрира определените от Пленума на ВСС членове за участие в Уеб конференцията на ЕМСС.

С решение на Пленума на ВСС, проведено на 21.05.2020 г., Цветинка Пашкунова – член на ВСС, е определена за представител на ВСС в Общото събрание на ЕМСС, което ще се проведе дистанционно на 10 юни 2020 г.

Обръщение към участниците в Уеб конференция на ЕМСС ще направят президентът на ЕМСС за 2020-2022 г., г-н Дидие Рейндерс – европейски комисар по въпросите на правосъдието и потребителите, и г-н Михал Симечка – член на Европейския парламент и докладчик на ЕП за върховенство на закона. Съгласно приложената програма форумът ще се проведе в две сесии, като първата е посветена на „Върховенство на закона: защитата сега е крайно необходима“. В рамките на втората сесия ще бъде представена работата по проектите на ЕМСС, извършена през 2019-2020 г., както и Работният план на ЕМСС за 2020-2021 г.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд