Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС премести Димитър Ковачев на длъжност „съдия“ в СГС

9 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе гласуване по поредността на класирането по обявения с решение на СК на ВСС по протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за преместване и заемане на 1 длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Колегията премести Димитър Михайлов Ковачев – съдия в Окръжен съд – Перник, на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията прекрати гласуването за Пламен Борисов Евгениев - съдия в Специализирания наказателен съд, поради попълване на местата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд