Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение заявление за откриване на процедура за преназначаване на магистрати

9 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявление за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, от Районен съд – Радомир в Районен съд – Перник или в СРС.

То е подадено от съдия в Районен съд – Радомир, по чл. 194 от ЗСВ, вр. т. 2 от Правилата за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ, приети с решение на ВСС по протокол № 4/31.01.2013 г.

Колегията съобрази становище на Комисията по атестирането и конкурсите, че целта на процедурата по чл. 194 от ЗСВ е постигане на баланс в показателите на натовареността, като съкращаването на една длъжност „съдия“ и разкриването на същата в друг орган, не следва да води до свръхнатовареност на съда, от който се премества магистратът. Целта е запазване на капацитета на по-ниско натоварения орган на съдебната власт при повишаване на капацитета на по-високо натоварения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд