Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение възражението на Евгения Иванова – прокурор в РП – Стара Загора срещу изготвена комплекса оценка от атестиране

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно, с нито един глас „Против“, остави без уважение възражението на Евгения Тодорова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора срещу изготвената комплексна оценка от извънредно атестиране. На основание, чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, проведе и извънредно атестиране, като прие на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с чл. 205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много Добра".

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд