Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК НА ВСС определи Димитър Чорбаджиев – административен ръководител на РП - Ивайловград за и. ф. „административен ръководител – районен прокурор“ на РП – Ивайловград

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно, с нито един глас „Против“, определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Димитър Кръстев Чорбаджиев - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ивайловград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ивайловград, считано от 17.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд