Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молби за назначаване на длъжността „следовател“ в Национална следствена служба

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбите на Петя Симеонова Велева – Матова – следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – София и на Преслава Теодосиева Петкова – следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, поради липса на освободена длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд