Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши двама магистрати в длъжност „прокурор“ във Върховна Касационна прокуратура

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба №1 от 09.02.2017 г., Виктор Иванов Иванов – прокурор в Софийска градска прокуратура и Нина Борисова Ангелова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Монтана, в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд