Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи проф. д-р Иван Сълов - Русенски университет “Ангел Кънчев” за резервен член на втората комисия в конкурса за младши прокурори

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, чрез жребий проф. д-р Иван Захариев Сълов - Русенски университет “Ангел Кънчев” за резервен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори – хабилитиран преподавател по наказателно право, на мястото на доц. д-р Ралица Янкова Илкова – Петкова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд