Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решения за оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура – Търговище и Районна прокуратура – Стара Загора

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Търговище, с една свободна длъжност „прокурор“, като я разкрие в щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Търговище, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора, с една свободна длъжност „младши прокурор“, като я разкрие в щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от 03.07.2020 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет внася предложенията в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд