Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи нова дата, час и място за провеждане на писмения изпит по конкурса за младши прокурори в районните прокуратури

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, определи 11 юли 2020 г. /събота/ за новата дата, за провеждане на писмения изпит по конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/29.01.2020 г.. Началният час на писмения изпит е 9.00 ч. в сградата на Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе“ №147, гр. София.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“, както и публикувано в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд